Ontmoeting op de laag van de ziel

Ik geloof

Dat ik geen groter geschenk

Kan ontvangen

Dan door de ander

Te worden gezien

Te worden gehoord

Te worden begrepen

En aangeraakt

Het grootste geschenk

Dat ik kan geven

De ander te zien

Te horen, te begrijpen

En aan te raken

Wanneer dat gebeurt

Voel ik dat er contact is gelegd

Virginia Satir