Alsof je een plek bereikt. Om je heen kijkt en weet dat je thuis bent. Alsof je dit al kende voor je het zag. Er geweest was voor je er zou komen. Zo thuis. - Kees Spiering

Verweven

In veel wat Ilma doet of organiseert is ‘systemisch lichaamswerk’ verwerkt, verweven of het functioneert als een rode draad. Middels een aantal opleidingen heeft Ilma zich deze werkwijze eigen gemaakt en combineert het met andere disciplines. Lees hier meer over wat systemisch lichaamswerk inhoudt.

S1060149-bewerkt-1.jpg

Wat is systemisch lichaamswerk?

Het is een werkvorm bestaande uit een combinatie van lichaamsgerichte therapie en systemisch werk, oftewel familieopstellingen. Familievragen komen aan bod: waar sta jij ten opzichte van een familielid? Waar sta jij als kind, als ouder, als zus of broer of als partner? Hierdoor biedt het je de mogelijkheid vanuit een ander perspectief te kijken naar wat jij tegenkomt in het leven. Kun jij je familie in je lichaam voelen? Jazeker! Als je je familie niet insluit, sluit je delen van je lichaam af. Dat wat je in een opstelling vergroot tegenkomt in het veld, kun je terugvinden in het lichaam op de laag van de ziel. De laag die gaat over wie jij in essentie bent.

Waar is het goed voor?

Je leert ‘te zijn met wat het is’. Maar houdt dat concreet in? Als voorbeeld: wanneer we pijn hebben – fysiek, mentaal of emotioneel – roept dat weerstand in ons op. Kort door de bocht: we willen er zo snel mogelijk weer vanaf. Dat is vaak de enige aandacht die we eraan geven. We hebben nooit geleerd echt met aandacht onze pijn te voelen. Met behulp van systemisch lichaamswerk sta je bewust stil bij jouw pijn, zonder ervoor weg te lopen. Eng? Nee dat is het niet, spannend misschien wel omdat het om een bepaalde openheid en bewustwording vraagt.
In een grote zaal of buiten stellen wij vragen op en vanuit een ander perspectief kun je kijken van uit een groter geheel.

Na de workshop

Echte aandacht voor dat wat er is, zonder iets te willen veranderen of in te grijpen, geeft ruimte om dat wat zich aandient liefdevol en met compassie tegemoet te treden. Aanraken vanuit deze intentie is helend en verbonden met het hart, het orgaan van liefdevolle aandacht. Systemisch lichaamswerk kan je helpen iets echt af te sluiten en weer – bewust en met nieuwe energie – verder te gaan. Bewustwording kan leiden tot vermindering van de specifieke klacht en vaak gebeurt dat ook!

Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen dan door de ander te worden gezien, te worden gehoord, te worden begrepen en aangeraakt. Het grootste geschenk dat ik kan geven is de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken. Wanneer dat gebeurt voel ik dat er contact is gelegd. - Virginia Satir